Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
Chi tiết sản phẩm

NHẪN CƯỚI 3

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Trọng lượng : # 1 chỉ 5 phân
Nhẫn cưới 1 hột trắng hông bậc thang.
Sản phẩm khác

V10330

# 2.835 chỉ

V10327

# 6.199 chỉ

V10328

# 3.344 chỉ

V10329

# 3.247 chỉ

V10322

# 4.328 chỉ

V10323

# 6.542 chỉ

V10316

# 6.017 chỉ

V10321

# 6.132 chỉ

Chat