Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
Chi tiết sản phẩm

NHẪN CƯỚI 4

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Trọng lượng : # 1 chỉ 5 phân
Nhẫn cưới 1 hột trắng hông 2 hàng tấm.
Sản phẩm khác

B18093

# 0.545 chỉ

B18095

# 0.960 chỉ

B18139

# 0.529 chỉ

B18130

# 0.712 chỉ

B18125

# 0.621 chỉ

B18099

# 0.725 chỉ

B18145

# 0.335 chỉ

B18138

# 0.692 chỉ

Chat