Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
Chi tiết sản phẩm

NHẪN CƯỚI 6

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Trọng lượng : # 1 chỉ 5 phân
Nhẫn cưới tim, 1 hàng tấm móc máy.
Sản phẩm khác

L16036

# 0.765 chỉ

L16038

# 0.729 chỉ

L16046

# 0.709 chỉ

L16062

# 1.508 chỉ

L16035

# 0.705 chỉ

l16041

# 1.090 chỉ

l16039

# 0.771 chỉ

L16044

# 0.632 chỉ

Chat