Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
VÀNG 24K

Bộ cưới 24K 2

# B 1.303 chỉ - D 6.973 chỉ - L 4.322 chỉ

Bộ cưới 24K 1

# B 0.925 chỉ - D 6.857 chỉ - L 4.246 chỉ

Dây 24K 27

# 30.015 chỉ

Dây 24K 26

# 30.996 chỉ

Nhẫn nam 24K 20

# 4.902 chỉ

Nhẫn nam 24K 19

# 4.832 chỉ

Nhẫn nam 24K 18

# 5.282 chỉ

Nhẫn nam 24K 17

# 5.058 chỉ

Nhẫn nữ 24K 62

# 3.282 chỉ

Nhẫn nữ 24K 61

# 1.224 chỉ

Lắc 24K 52

# 10.005 chỉ

Lắc 24K 51

# 10.002 chỉ

Lắc 24K 50

# 9.010 chỉ

Lắc 24K 49

# 10.003 chỉ

Lắc 24K 48

# 6.783 chỉ

Lắc 24K 47

# 5.504 chỉ

Lắc 24K 46

# 10.007 chỉ

LẮC 24K 45

# 3 Chỉ

N44135

# 5.062 chỉ

N44136

# 5.044 chỉ

Zalo
Hotline
Chat facebook