Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
DÂY 24K

DÂY 24K 25

# 3.004 chỉ

DÂY 24K 24

# 3.001 chỉ

DÂY 24K 23

# 3.001 chỉ

DÂY 24K 22

# 5.5 chỉ

DÂY 24K 21

# 3.9 chỉ

DÂY 24K 20

# 24.574 chỉ

DÂY 24K 19

# 12.508 chỉ

DÂY 24K 18

# 11.504 chỉ

DÂY 24K 17

# 10.506 chỉ

DÂY 24K 16

# 10.002 chỉ

DÂY CƯỚI 24K

# 12.4 chỉ

DÂY CƯỚI 24K

# 12 chỉ 2 phân

DÂY 24K 15

# 12.4 chỉ

DÂY 18K 14

# 12.2 chỉ

DÂY OVAL ĐÔI

# 2.064 chỉ

DÂY 24K 13

# 10.072 chỉ

DÂY BI XEN ỐNG

# 10.061 chỉ

DÂY CHỮ CONG

# 2.895 chỉ

DÂY 24K 12

5 chỉ

Chat