Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
Tin tức

Giá vàng hôm nay 25/6: Vàng tăng sốc, lên cao nhất kể từ tháng 4/2013

Tại thời điểm 8 giờ 25 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.425 USD/ounce, tăng tới 20 USD so với mức giao dịch tối qua. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2013

Ngày đăng: 25/06/2019
Kiến thức tiêu dùng

NGÀY THẦN TÀI 2021

Ngày đăng: 22/02/2021
VÀNG 24K

MẶT 24K 13

# 5 chỉ, 1 lượng.

MẶT 24K 12

# 5 chỉ, 1 lượng.

Tỳ hưu 1

# 3 phân

NHẪN NAM 24K - NN01

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 11

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 10

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 9

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 8

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 7

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 6

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 5

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 3

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 2

2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K LẮC 1

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

24K BÓNG 1

# 1 chỉ

24K BÓNG 2

# 5 phân

NHÂN NAM 24K - NN03

3 chỉ, 5 chỉ

24K BÓNG 3

1 chỉ 5 phân 2 li

NHẪN NAM 24K - NN04

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHÂN NAM 24K - NN05

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHẪN NAM 24K - NN07

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHÂN NAM 24K - NN08

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHÂN NAM 24K - NN09

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHẪN NAM 24K - NN10

5 chỉ, 1 lượng

VÀNG 24K BÓNG 10

# 1 chỉ 5 phân

NHÂN NAM 24K - NN11

5 chỉ, 1 lượng

VÀNG 24K BÓNG 11

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN NAM 24K - NN12

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHẪN NAM 24K - NN13

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

VÀNG 24K LẮC 1

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHÂN NAM 24K - NN14

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHẪN NAM 24K - NN15

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

NHẪN NAM 24K - NN16

3 chỉ, 5 chỉ, 1 lượng

VÀNG 18K

NHẪN CƯỚI 6

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN CƯỚI 5

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN CƯỚI 4

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN CƯỚI 3

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN CƯỚI 2

# 1 chỉ 5 phân

NHẪN CƯỚI 1

# 1 chỉ 5 phân

VÀNG TRẮNG 10K

BÔNG 10K 15

# 0.495 chỉ

BÔNG 10K 13

# 0.437 chỉ

BÔNG 10K 12

# 0.548 chỉ

BÔNG 10K 10

# 0.72 chỉ

BÔNG 10K 9

# 0.752 chỉ

BÔNG 10K 9

# 0.645 chỉ

BÔNG 10K 8

# 0.999 chỉ

BÔNG 10K 7

# 0.5 chỉ

BÔNG 10K 4

# 0.515 chỉ

BÔNG 10K 3

0.407 chỉ

BÔNG 10K 2

0.667 chỉ

VÀNG Ý

NHẪN Ý 14

# 1.46 gam

NHẪN Ý 11

# 12.1 gam

NHẪN Ý 10

# 7.28 gam

NHẪN Ý 9

# 9.75 gam

NHẪN Ý 8

# 6.56 gam

NHẪN Ý 7

# 5.89 gam

NHẪN Ý 6

# 1.94 gam

NHẪN Ý 5

# 2.42 gam

NHẪN Ý 3

# 5.91 gam

NHẪN Ý 2

# 6.63g

NHẪN Ý 1

# 3.97 gam

BÔNG Ý 14

# 3 gam

BÔNG Ý 13

# 3.94 gam

BÔNG Ý 9

# 2.51 gam

BÔNG Ý 6

# 1.85 gam

BÔNG Ý 5

# 1.05 gam

VÒNG Ý 6

# 21.78 gam

VÒNG Ý 5

# 20.02 gam

VÒNG Ý 4

# 19.34 gam

VÒNG Ý 3

# 28.95 gam

VÒNG Ý 2

# 24.31 gam

VÒNG Ý 1

# 26.33 gam

KIM CƯƠNG

VỎ BÔNG 41

# 3li6 - 4li

VỎ BÔNG 40

# 4li -4li5

Sự kiện
Video Clip
Fanpage Facebook
Chat