Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
Chi tiết sản phẩm

MẶT 24K 13

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Trọng lượng : # 5 chỉ, 1 lượng.
Mặt rồng 3D 7 màu.
Sản phẩm khác

LẮC 24K 44

# 1.996 chỉ

LẮC 24K 43

# 3.002 chỉ

LẮC 24K 42

# 1.996 chỉ

DÂY 24K 25

# 3.004 chỉ

DÂY 24K 24

# 3.001 chỉ

DÂY 24K 23

# 3.001 chỉ

Chat