Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
MẶT

MẶT Ý

# 4.750 gram

M12900

#3.400 gram

M09458 - 60

# 2.17 gam

M09456

# 1.54 gam

M09455 - 57

# 1.57 gam

M09443 - 45

# 2.19 gam

M09437 - 39

# 1.74 gam

M09431 - 33

# 1.35 gam

M09425

# 1.93 gam

M09422

# 0.99 gam

MẶT Ý 38

# 9.97 gam

MẶT Ý 37

# 2.11 gam

MẶT Ý 36

# 1.27 gam

MẶT Ý 35

# 6.7 gam

MẶT Ý 34

# 7.13 gam

MẶT Ý 33

# 2.48 gam

MẶT Ý 32

# 3.35 gam

MẶT Ý 31

# 2 gam

MẶT Ý 30

# 2.75 gam

MẶT Ý 29

# 2.63 gam

Zalo
Hotline
Chat facebook