Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
MẶT

M15305

# 4.69G

M14534

# 2.39gam

M14542

# 0.92gam

M14529

# 2.63gam

M14547

# 2.7gam

M14544

# 1.460gam

M14249

# 11.27 gram

M14257 - 58

# 4.42 - 4.46 gram

M14248

# 6.16 gram

M14247

# 6.94 gram

M14259 - 60

# 2.72 - 2.75 gram

M14255 - 56

# 4.48 - 4.53 gram

M14253 - 54

4.28 - 4.29 gram

M14251

# 8.15 gram

M14250

# 6.27G

M13545

# 4.750 gram

M12900

#3.400 gram

M09458 - 60

# 2.17 gam

M09456

# 1.54 gam

M09455 - 57

# 1.57 gam

Zalo
Hotline
Chat facebook