Địa chỉ43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh .
VÒNG KHẰN 24K

VÒNG KHẰN 10

3 chỉ, 5 chỉ

VÒNG KHẰN 8

1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

VÒNG KHẰN 7

2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ.

VÒNG KHẰN 6

1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

VÒNG KHẰN 5

1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

Zalo
Hotline
Chat facebook